Vem behöver marknadsförare när det finns artificiell intelligens i Salesforce?

När verktygen blir smartare och smartare så väcks frågan om behövs marknadsförare och kommer de att ersättas av robotar?

Tidigare har Salesforce använt sig av smarta datorer för deras Cloud-tjänster, men från och med nu kommer avancerad datorintelligens att vara intrigerat i hela Saleforces verktygsarsenal. Företaget har tagit ståndpunkt i ämnet genom att upprätta ett R&D labb och köpt företaget pioneer BeyondCore som är en dataanalysplattform som är så smart att den talar om för dig vilka de bästa frågorna är att ställa innan den svarar dem åt dig.
Det är tydligt att många andra företag följer i samma riktning som Salesforce och att trenden går åt smartare och smartare verktyg.

Frågan blir då, Vad kommer att finnas kvar att göra för mänskliga marknadsförare?

Många av en marknadsförares uppgifter är så kallade om/då -regler. Till exempel om kunden lämnar sidan innan de gått kassan och betalat för varorna, skall varorna i fråga visas som reklam på en annan sida vid ett senare tillfälle.

Dessa om/då-regler regleras och implementeras allt oftare av smartare och smartare datorer. Marknadsförare bör nog vara lättade att denna process tas över av robotar eftersom att algoritmerna blir mer och mer komplicerade och kunderna fler och fler och förväntar sig en mer och mer en personlig upplevelse.

Marknadsförarens roll blir mer och mer en målsättare. Med andra or i en värd där alla bilar är självkörande kommer det fortfarande finnas behov av någon att tala om för bilen vart den skall köra.