Tobakens plats i reklam – då och i dag

Hur fungerar det när man marknadsför en produkt som är farlig för hälsan? Öl kan man göra reklam för om man visar de alkoholfria alternativen eller har den lilla “drick i måtta”-stämpeln i slutet. Vin, med den kultiverade prägeln, får bara visas i samband med vuxet material och inom reklamer likaså.

Men tobak, hur gör man då? Precis som all reklam var det lättare förr, när det sublima var en del av vardagen. Det finns tydliga vindar som visar att Sverige blåser mot ett tobaksfritt land. Men för att förstå varför, måste man förstå hur det såg ut förr.

Marknadsföringen förr

När man tittar på snusföretag ser man att median omkring styr med en järnhand och hårt granskar deras marknadsföring, på jakt efter det minsta felet. Förutom stränga lagar och regler gällande marknadsföring av tobak har även människors medvetenhet kring hälsoriskerna påverkat marknadsföringen.

Det var inte länge sedan som till och med läkare rekommenderade vilket märke man skulle röka; ingen visste vad som var så dåligt med rök i lungorna. Efter nyheterna om att cancer och cigaretter gick hand i hand trädde fram så ökade försäljningen av snus inom EU och efter rökförbudet inuti restauranger kom så stegrade snus till kungen av tobak. Vi ser här alltså att man förr spelade mycket på att det fanns tobak utan rök – en kompakt liten påse med tobak. Hur bra? Fler rökare gick alltså över till snus.

Hur marknadsför man snus idag?

Idag är det annorlunda, då man knappt får göra reklam för snus. Sverige är ett av de få länderna som faktiskt säljer snus, men våra lagar och regler kring marknadsföringen av tobakspucken är extremt strama. Direkt- och utomhusreklam är förbjudet i Sverige, likaså är det förbjudet med kampanjer. Men striktare regler sänker också försäljningen, så företagen måste hitta andra sätt att marknadsföra sin produkt på.

Nu för tiden satsar man på att förmedla en känsla: “vad känner konsumenten specifikt av snuset mitt företag säljer?”, är en fråga varje snusföretag besvarar på sina hemsidor. Detta är den lättaste formen av marknadsföring och kanske den enda som de kan använda sig av. Genom att beskriva hur snuset är gjort och lyfta fram starka, tydliga miljöbeskrivningar kan man göra fönstershoppingen lättare för kunden och på så sätt få dem att köpa deras produkt.

Något att inte glömma i denna fråga är så klart marknadsföringsformer som word of mouth, vilket jämt och ständigt kommer att vara ett hjälpmedel för tobaksbolagen. I och med att folk alltid har snusat, så kommer de även alltid att fortsätta göra det så länge snus är lagligt att sälja. Så, frågan är om vi verkligen är på väg mot ett tobaksfritt land? Eller om vi snarare är på väg mot ett tobaks-marknadsföringsfritt land?