Marknadsföringsperspektiv under lågkonjunktur – med fokus på innovationer

Som marknadsförare är det viktigt att följa de cykler som finns i samhället. Några av dessa är extremt tydliga så som att solhattar och solkrämer säljer bättre under sommarmånaderna än på vintern. Det kan ses som självklart – även om december också är en månad då dessa produkter säljs i ovanligt stora mängder. Orsaken är att många svenskar åker till Thailand under jullovet…

Andra cykler är svårare att förutse och anpassa sin marknadsföring mot. Här kan exempel tas från en allmän lågkonjunktur. En lågkonjunktur slår överlag hårt mot många företag – men samtidigt finns det skillnader. Dessutom bör man inte dra ner på marknadsföringen under dessa tider.

Slår olika hårt

År 2009 genomförde VINNOVA en undersökning kring hur lågkunjunktur påverkar innvativa (små och medelstora) företag och hur man anpassat den strategiska utveckligen utifrån gällande ekonomisk situation. En av delfrågorna som de ville besvara var om dessa företag i större grad drabbas av lågkonjunktur än andra företag.

Bland annat kom man fram till att tillverkningsföretag led betydligt hårdare av lågkonjunktur än andra branscher. Tjänsteföretagen hamnade på en medelnivå medan Lifte-Science klarade sig bäst.

En sak som skiljer dessa branscher tydligt åt är fokus på innovation och nya produkter. Det strategiska utvecklingsarbetet hos tillverkningsföretag och tjänsteföretag var i nivå med tidigare gällande fokus på att utveckla befintliga produkter och utveckla nya. Detta medan Life-Science dominerade sitt fokus på nya produkter.

Så påverkar det digital marknadsföring

Det finns både stora likheter och olikheter mellan fysisk och digital marknadsföring. Därmed finns det även specifika fördelar med de bägge vägarna som påverkas vid en lågkonjunktur. Men det finns även vissa saker som gäller oavsett vilken marknadsföringsväg man väljer.

1 Minska inte reklammängden

Samma år som forskningen ovan genomfördes presenterade proffesorerna Roger Graham och Kristina Frankenberger en studie om hur reklam påverkas under lågkonjunktur. En undersökning som visade att företag bör hålla samma nivå, eller öka sin marknadsföring, under lågkonjunktur.

  1. Viktigast vid industri- och konsumentprodukter

De branscher som främst bör satsa på marknadsföring under en lågkonjunktur är de inom industri- och konsumentprodukter. De inom service hade inte samma goda resultat.

  1. Var digital

Den stora fördelen med digital marknadsföring är att den är så mätbar. Den som köper adwords-annonser för 1000 kr och inte får in samma summa kan lägga bort den marknadsföringskanalen inom kort. Man ser exakt kostnad och intäkt. Något som är extremt svårt att mäta vid reklam i tidningar, TV osv.

  1. Våga fokusera på nya produkter

Med nya förutsättningar förändras behoven. Därmed kan behov växa fram i en lågkonjuktur som inte tidigare funnits i samhället. Som marknadsförare handlar det därmed om att möta dessa behov. Detta både med befintliga produkter och genom att lyfta fram nya innovativa lösningar som möter konsumentens nya ekonomiska situation.