ANALYS

Analys är en viktig del av att OnlinemPR. För att veta varför man gör någonting och vad man bör göra.

Många projekt börjar med att man gör en grundlig analys för att se vilken status man har för tillfället. Det är en bra utgångspunkt.

Man tar reda på vilken position man har på marknaden, hur just denna marknad ser ut och beter sig. I detta läge händer det ganska ofta att man märker akuta åtgärder som måste åtgärdas omedelbart. Sådana saker som kan göra stora skador för företaget.

En viktig del av analysen är att granska konkurrenterna och se deras marknadsföringsmetoder. Man slåss inte om toppositioner i ett vakuum.

I analysen så är det viktigt att ta fram en plan som beskriver en prioriterad åtgärdslista med en tillhörande tidsplan. Man skulle ju kunna jobba i all oändlighet med ett projekt men det bästa för kunden och leverantören är ju om man kan skapa ett arbetssätt som går att överföra till företagsledningen.

När man gör en analys är det väsentligt att ta med företagets ambitioner och gå igenom vad som är realistiskt under de förutsättningarna man har.

En del vill bara ha en analys andra vill bara ha SEO arbete eller andra specifika uppdrag. Vi skulle rekommendera att man börjar med en gedigen analys för att se vilka områden som man behöver lägga mer krut på än andra.